Waarom El Manguaré?

*** LAATSTE NIEUWS ***

Filmpje!

Met dank aan filmmakers Joren en Marousja!

Vaccinaties op het VBO-schooltje

vaccinaties peruNiet leuk, maar wel nodig… vaccinaties tegen kinderziektes. Gelukkig is daar een leuke stagiaire voor de nodige afleiding.

Mama Feliz Dia

De kinderen hebben er hard voor geknustseld. Wat zullen de moeders blij verrast zijn op Moederdag.

Pasen in Iquitos

Pasen in IquitosDe kleuters van het VBO schooltje hebben met de onderwijsassistenten flink geknutseld voor Pasen. Vrolijk toch?

Het schooltje wordt klaargemaakt voor een nieuw schooljaar

stage peru vrijwilligerswerk schoolIquitos – 4 maart 2019
De zomervakantie is bijna voorbij. Op 11 maart beginnen de klassen weer. Alle plekjes zijn gevuld, behalve 2 plekken die we open houden voor kinderen die eind maart/april elk jaar uit de jungle terugkomen. Om het schooltje er weer top uit te laten zien, wordt er nu druk geschuurd, gekrabd en geverfd door de 4 stagiaires en leerkrachten. Op Brabantse carnavalsmuziek!

4 stagiaires naar El Manguaré in 2019

onderwijsassistent PeruDe eerste helft van 2019 zullen de kinderen van Iquitos maar liefst 4 stagiaires ontmoeten.

Vanaf september 2019 is er weer plek voor hulpkrachten die een onvergetelijk avontuur willen beleven.

Vrijwilliger Julia brengt El Manguaré in beeld


Wat doet Stichting El Manguaré?

Logo El ManguaréEl Manguaré richt zich op de ontwikkeling van kinderen van achterstandswijken van de stad Iquitos, een geïsoleerde junglestad in het Amazonegebied van Peru.

De belangrijkste doelstellingen zijn:

 • Het bestrijden van analfabetisme;
 • Toegang tot scholen bevorderen door hulpverlening bij het verkrijgen van geboorte- en studiedocumenten;
 • Het (terug)plaatsen van op straat zwervende kinderen op school;
 • Het voorbereiden van kinderen met leerachterstand en/of –problemen op het staatsonderwijs (STERkleuterschool*);
 • Het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs op staatsscholen – Van staatsschool naar STERschool*;
 • Het zorgdragen voor medische controles, verzekeringen en bijvoeding;
 • Het bevorderen van vroegtijdige stimulatie voor kinderen van 5 tot 8 jaar en hun ouders.

*STER is een model van Edukans waarbij scholen langs vijf dimensies ingericht worden.

Door deze jonge kinderen goed basisonderwijs te geven, kunnen we de vicieuze cirkel van armoede doorbreken. Lees hoe Iquitos sociaal demografisch in elkaar steekt en welke uitdagingen het basisonderwijs biedt, in deze situatieschets.

Wie is El Manguaré?

Het Peruaanse team geleid door Yolanthe van de Graaff, werkt vol overgave aan de onderwijs en maatschappelijke projecten. Het Nederlandse team bestaat uit vrijwilligers die publiciteit en fondsenwerving verzorgen en stagiairs werven om het werk in Peru mogelijk te maken.

Bekijk waar El Manguaré zich al sinds 2009 voor inzet:

Lees het laatste nieuws van Yolanthe uit Iquitos en het
leuke verslag van stagiaire Maartje Neefs.

Onze 4 Projecten

De situatie in Iquitos vraagt om een integrale aanpak van de uitdagingen. Na de start in 2009 hebben we een heel succesvolle formule gebaseerd op 4 pijlers, onze deelprojecten:

 1. “Ik besta en ga naar school”:
  Na voorlichting aan ouders over het nut van geboorteregistratie, organiseren wij massale inschrijvingsdagen. Want pas met een geboorteregistratie is basisonderwijs (en gezondheidszorg) toegankelijk. Niet schoolgaande kinderen, die wij tijdens de campagnes tegenkomen worden (terug) naar school geholpen.
 2. Onderwijskwaliteitsverbetering “van staatsschool tot STERschool”:
  El Manguaré ondersteunt een staatsschool met onderwijsmaterialen en praktische trainingen voor de leerkrachten binnen hun eigen klaslokaal. Doel is om het onderwijsniveau van deze buurtschool in 3 jaar tijd blijvend te verbeteren door de dimensies van het STERmodel toe te passen. Daarnaast organiseren we jaarlijks 5 werkgroepen op het gebied van rekenen, taal en stimulerend lesgeven voor ca. 50 leerkrachten zodat ook andere staatsscholen kunnen profiteren van de kennisoverdracht.
 3. Onze VBO-STERkleuterschool “El Manguaré”:
  El Manguaré vangt de kinderen met een grote leerachterstand en/of -problemen kosteloos op en bereidt ze voor op het niveau van groep 3 van het staatsonderwijs. De leerlingen van El Manguaré (veelal uit arme probleemgezinnen) ontvangen ook bijvoeding, medische verzorging en een gratis medische verzekering.
 4. Vroegtijdige stimulatie:
  Met behulp van o.a. de Suzukimethode werkt El Manguaré met kinderen van 3-7 jaar (en hun ouders) om vroegtijdige sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling te stimuleren.

voorbereidend onderwijs el manguare preschoolHoe pakt El Manguaré het structureel aan?

Drie jaar zetten wij ons in een achterstandsbuurt in om de toegang tot en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en de buurtkinderen van identiteitspapieren te voorzien. Wij werken buurtgericht met de lokale school als vertrekpunt. El Manguaré zorgt er voor dat zo veel mogelijk kennis, verantwoordelijkheden en taken aan schooldirecties, leerkrachten, ouders, buurtdirigenten en overheidsinstanties worden overgedragen. Na drie jaar komt de buurt in de nazorgfase terecht en starten wij een nieuw project en verzetten wij ons werk naar een nieuwe achterstandsbuurt en rollen met nog meer ervaring dezelfde werkzaamheden uit.

Wil je meehelpen?

Graag! Dat kan op diverse manieren.
Er is volop vrijwilligerswerk te doen of je kunt stage lopen en zo het onderwijsteam in Peru ondersteunen. Je kunt ook het team in Nederland helpen bij haar fondsenwervende activiteiten.

En natuurlijk staan we ook te springen om donaties. Elke financiële bijdrage is van harte welkom op rekeningnummer NL26RABO0132811405 tnv Stichting El Manguaré.
Gracias.