Team in Nederland

Stichting El Manguaré is in Nederland opgericht om fondsen te werven en te beheren. Op die manier steunt ze het werk van Asociación Civil ONGD El Manguaré in Iquitos, Peru.

Team in NederlandActiviteiten in Nederland

Wilt u meer weten over de activiteiten die het Team in Iquitos inzet om de jonge kinderen te stimuleren en geletterd te krijgen? Wij geven graag uitleg over de structurele aanpak die El Manguaré typeert. De stichting El Manguaré organiseert (ook op verzoek) ten behoeve van publiciteit en fondsenwerving: 

  • presentaties bij organisaties zoals Rotary, Lions, Ronde Tafel, Soroptimisten, Ladies Nights
  • acties op scholen
  • sponsoracties
  • publiciteit in dagbladen en streekkranten

Team in Nederland

Het bestuur van Stichting El Manguaré kent de volgende samenstelling:

Marielle Pepels                   Voorzitter
Aniek van den Heuvel        Secretaris
Pien Coenraad MSc            Penningmeester

Hulpkrachten:
Jos van Echtelt
Marie Yvonne van Waesberghe
Roel de Jong
Jouco Bleeker
Marco van de Graaff
Anke Lutz
Veroniek Bender
Nico Soek
Julia Spaargaren

De bestuurders en alle hulpkrachten werken op vrijwillige basis en ontvangen geen beloning of vergoeding voor hun inzet voor de Stichting El Manguaré.

Bankgegevens

Stichting El Manguaré
IBAN NL26RABO0132811405
(BIC: RABONL2U)
te Amsterdam.

Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 34354208.

ANBI

De stichting heeft de ANBI status onder fiscaal nummer 8211 19 941.