VBO-school El Manguaré

Waarom is een VBO-school hard nodig?

Dankzij het onderwijskwaliteit verbeteringsprogramma hebben we op de staatsscholen die steun krijgen van El Manguaré een verbetering in het lesgeven van de leerkrachten kunnen waarnemen. Ook het leerniveau van leerlingen uit groep 3 (en daaropvolgend groep 4) is gemiddeld omhoog gegaan.

Echter één van de grote problemen waar een basisschool in achterstandswijken mee kampt, is de instroom van kinderen zonder enige of een groot tekort aan voorbereiding op het startniveau van groep 3. Ongeveer 40% van de kinderen die instromen, hebben nooit op de kleuterschool gezeten (velen kunnen niet eens zelf een potlood vasthouden) en van de overgebleven 60% heeft eveneens minder dan de helft de benodigde basiscapaciteiten en –kennis voor groep 3. Daarnaast kampen vele van deze kinderen met een zeer laag zelfbeeld.

iquitos onderwijs VBO-school vrijwilligerswerk

Deze externe factor trekt het onderwijsniveau van de scholen beduidend naar beneden. Binnen ons programma leert een leerkracht haar lesprogramma aan te passen op het niveau van de leerlingen, met het resultaat dat zij aan 70% van de leerlingen kleuterles moet geven.
Oftewel, ons onderwijskwaliteit verbeteringsprogramma bereikt haar doelstelling (de kwaliteit van het lesgeven op de staatsschool verbetert), maar we realiseerden ons al snel dat als we het algemene onderwijsniveau van een school wilden helpen verbeteren, er eerst een oplossing gevonden moest worden voor de grote instroom van onvoorbereide kinderen in groep 3.

Doelstelling VBO-School El Manguaré

De opvang van kinderen met leerproblemen en/of -achterstand op onze school voordat ze groep 3 binnenstromen heeft twee doelstellingen:

1. De uitval van kinderen binnen het onderwijs terugdringen. Dit wil El Manguaré realiseren door deze kinderen een zo stevig mogelijke cognitieve en sociaal-emotionele voorbereiding mee te geven voordat zij groep 3 instromen.

2. De kwaliteit en de relevantie van het onderwijs op de naastliggende staatsschool verbeteren. Goed voorbereid beginnen met lezen en schrijven. Doordat El Manguaré de kinderen met leerproblemen en – achterstand een extra jaar onder haar vleugels neemt, vult groep 3 zich grotendeels met leerlingen die voorbereid zijn op het leerniveau van deze groep. Op enkele uitzonderingen na volgt de gehele groep het lesprogramma en kan de leerkracht haar leerlingen gedurende het jaar voorbereiden op het niveau van groep 4.

speels leren schrijven voorbereidend onderwijs vrijwilligerswerk Peru

Achtergrond en plan van aanpak

In 2010 heeft El Manguaré geprobeerd de grote instroom van onvoorbereide kinderen terug te dringen via zomeronderwijs voor kinderen met leerachterstand en kleuterklassen voor kinderen uit de buurt die niet naar de kleuterschool gingen. We kwamen echter tot de conclusie dat we via deze programma´s niet alle kinderen konden bereiken die zich het opvolgende jaar voor groep 3 inschreven.
Als resultaat hebben we in 2011 het Voorbereidend Basis Onderwijs programma opgezet. Dit is een tussenklas tussen de kleuterschool en groep 3. Bij de inschrijving voor groep 3 wordt via een evaluatie besloten welke kinderen daadwerkelijk voorbereid zijn op het niveau van groep 3. De rest wordt met toestemming van de ouders een jaar lang onder de vleugels van El Manguaré genomen om ze alsnog voor te bereiden op het onderwijsniveau van groep 3.
Sinds maart 2012 is dit programma officieel als privé school erkend door het ministerie van Onderwijs.