Vroegtijdige stimulatie

Probleemschets:

Iquitos is een zeer geïsoleerde stad met een groot tekort aan informatie en scholing. In de buurten waar El Manguaré actief is, hebben we voornamelijk te maken met gezinnen die vanuit de jungle in Iquitos zijn komen wonen. In de jungle leven gezinnen grotendeels van de visserij en de oogst van een stukje land dat ze verbouwen. Het hebben van veel kinderen is daar een natuurlijke overlevingsstrategie. Ouders hoeven niet of nauwelijks te investeren in hun kinderen die vanaf een bepaalde (zeer vroege) leeftijd zullen meehelpen in de visserij of op het land. De kinderen zijn over het algemeen ook een pensioenplan voor de ouders. Scholing wordt in jungledorpen door de overheid gestimuleerd door de leerlingen een lunch aan te bieden, maar vaak is de school meer een opvangplek dan een plaats waar daadwerkelijk scholing wordt gegeven.

buurt in IquitosAls een gezin besluit in Iquitos te komen wonen, verandert hun leven drastisch. Vanaf dat moment moeten de ouders opeens in hun kinderen investeren. Geboortepapieren, scholing (die geld kost) en niet te vergeten … het eten moet gekocht worden. En brood op de plank heeft in dit rijtje logisch gezien de prioriteit. Vanaf een zeer jonge leeftijd wordt dan ook van de kinderen verwacht dat zij in deze overlevingsstrijd meehelpen. Kindertijd en de stimulatie van de ontwikkeling van het kind op welk vlak.  De voor ons zo natuurlijke dingen tijdens hun kindertijd en ontwikkeling, als samen met je kind liedjes zingen, spelletjes doen, boekjes lezen en het betrekken van je kind (op zijn of haar niveau) bij de dagelijkse dingen), zijn dan ook is een luxe verschijnselen die de meerderheid van de kinderen uit deze gezinnen nooit hebben mogen meemaken

Als resultaat daarvan, hebben vele kinderen uit deze buurten bij het instromen op de lagere school  nog nooit een potlood vastgehouden, hebben weinig tot geen creativiteit, kunnen zich slecht concentreren of informatie vasthouden en hebben doorgaans een zeer laag zelfbeeld.

Doelstelling El Manguaré:

Onze doelstelling is het terugdringen van vroegtijdige uitval op de lagere school, welke vaak veroorzaakt wordt door een gebrek aan positieve stimulatie in hun vroege jeugd. Via dit programma hopen wij het aantal kinderen dat zich zonder enige cognitieve en/of sociaal-emotionele stimulatie inschrijft voor groep 3  terug te dringen. Verder trachten wij het besef van het belang van de vroege stimulatie van een kind op welk vlak dan ook onder de ouders en docenten van de doelbuurten te verspreiden.

vroegtijdige stimulatie

Achtergrond en plan van aanpak:

Bovenstaande beschrijving van de kindertijd die vele kinderen in de achterstandswijken van Iquitos “genieten”, in combinatie met de lage prioriteit die hun ouders aan onderwijs geven, bestaat een groot risico dat kinderen niet naar school gaan, of deze vroegtijdig weer verlaten, om in het gezin mee te helpen.

Onder andere via het programma “Ik besta en ik studeer!” (zie kopje 5.1 boven) bereiken wij veel van dit soort gezinnen en gaan we het gesprek aan. Wij overtuigen de ouders van het belang van scholing van hun kinderen in verband met betere toekomstmogelijkheden in de grote stad Iquitos. Ook praten we over het belang van een goede voorbereiding op deze scholing om vroegtijdige uitval te voorkomen. Deze voorbereiding noemen wij vroegtijdige stimulatie en dat proces begint vanaf het moment dat het kind in de buik van de moeder verschijnt. Deels wordt deze stimulatie opgevangen door de leraressen van de kleuterschool (40% van de kinderen uit deze wijken gaat echter niet naar de kleuterschool!), maar de hoofdtaak ligt bij de ouders en andere familieleden van het kind.

voorbereidend onderwijsOm de ouders te helpen bij deze taak, heeft El Manguaré in 2011 de eerste cursussen Vroegtijdige Stimulatie in de buurt van San Lucas opgezet. Onze cursus Vroegtijdige Stimulatie is gebaseerd op de Suzuki-methode (http://internationalsuzuki.org/method.htm). We hebben hiervoor twee erkende Suzuki-leraressen in onze gelederen opgenomen. De vroegtijdige stimulatie wordt op kleuterscholen en onze eigen VBO-school aangeboden. Een van onze Suzuki-leraressen komt per klas een keer per week langs om creatieve ontwikkeling op allerlei vlakken te stimuleren. De ouders van de leerlingen worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Daar worden zij door onze lerares aan de hand van muziek geïntroduceerd in een wereld van stimulatie. De ouders worden intensief betrokken bij de lessen, want de bedoeling is dat zij de geleerde lessen eveneens implementeren in de thuissituatie.

Daarnaast trainen wij in het programma voor Onderwijs-Kwaliteitsverbetering alle juffen in vroegtijdige stimulatie. Zowel individueel in hun eigen klaslokaal als in de trainingen voor de grotere groepen onderwijzers.