Ontstaansgeschiedenis

De Asociación Civil ONGD El Manguaré in Iquitos Peru is opgericht om de doelstellingen van de initiatiefneemsters en van de Nederlandse Stichting te bereiken: dat zoveel mogelijk kinderen uit achterstandsbuurten in Iquitos geboortepapieren krijgen, dat zij kunnen instromen op school en dat de kwaliteit van het onderwijs flink verbetert. Dit in nauwe samenwerking met de lokale autoriteiten, de ouders en de scholen.
Graag vertellen we je meer over de initiatiefnemers van Stichting El Manguaré en de ontstaansgeschiedenis van dit onderwijsproject. 

Initiatiefnemers van de El Manguaré:

Yolanthe van de GraaffYolanthe van de Graaff: ontwikkelingspsychologe, woont sinds het jaar 2000 in Iquitos en was gedurende ruim 6 jaar directeur van het Kinderhuis Arco Iris in Iquitos. Vanaf 2009 is Yolanthe via El Manguaré dag en nacht in touw om het onderwijssysteem in Iquitos te verbeteren via een aantal zeer effectieve projecten.

Marielle PepelsMariëlle Pepels: lerares basis- en speciaal onderwijs, van 2006 tot 2009 in Iquitos werkzaam als projectleider van de onderwijsprojecten van Kinderhuis Arco Iris en vanaf 2009 voor El Manguaré. In december 2015 is Mariëlle naar Nederland teruggekeerd. Zij zal vanuit Nederland het werk van haar El Manguaré blijven ondersteunen en zal het Nederlandse Team versterken.

David CubasDavid Cubas Encinas: lokale bestuurskundige, werkzaam bij het DREL (plaatselijk overkoepelend onderwijsorgaan). Medeoprichter van El Manguaré in een adviserende rol.

Hoe is El Manguaré ontstaan?

In de jaren dat Yolanthe en Mariëlle zich inzetten voor het kinderhuis Arco Iris, werd hen duidelijk dat het onderwijssysteem in Iquitos ernstig faalt. Het is bijna geheel afhankelijk van de steun die de kinderen thuis ontvangen van ouders die veelal zelf ongeletterd zijn. De school heeft onvoldoende lesmateriaal, onderwijzers dreunen hun programma op en zijn totaal niet op de hoogte van het niveau van hun leerlingen. Daarom werd er binnen het kinderhuis een onderwijsproject opgezet, waarbij de onderwijzers van de buurtschool werden uitgenodigd om te participeren.

Onderwijsproject met fantastische resultaten breidt uit

Het project bracht fantastische vorderingen in de schoolprestaties van de kinderen van het kinderhuis teweeg. Mariëlle en Yolanthe wilden meer kinderen in Iquitos van dit programma laten profiteren, te beginnen bij de leerlingen van de basisschool waar de kinderen van Arco Iris op zaten.

onderwijs instructie el manguareDeze school opende haar deuren en gaf toegang tot observatie en daaropvolgend suggesties en implementatie van een nieuwe manier van lesgeven. Positiever, interactiever en minder afhankelijk van de vaak zeer onstabiele thuissituatie van de kinderen in de buurt. Tegelijkertijd werden de eerste stappen genomen om (in samenwerkingen met de onderwijzers van de school) taal- en rekenboeken en andere educatieve materialen te ontwikkelen.

2009: El Manguaré wordt opgericht

In de twee jaren dat Mariëlle en Yolanthe deze school hebben ondersteund, hebben zij zelf ook veel geleerd. Met deze extra kennis, besloten ze eind 2009 zich volledig aan de verbetering van de onderwijskwaliteit op scholen in achterstandsbuurten te wijden en zo bij te dragen aan een betere toekomst voor Iquitos’ kinderen. En zo werd het onderwijsproject El Manguaré geboren.

wat betekent Manguaré? ontstaansgeschiedenisWat betekent El Manguaré? 

El Manguaré is de naam van een Tam-Tam waar men in de jungle mee communiceert naar rondom liggende stammen.

Yolanthe Tam-Tamt ook vanuit Iquitos. Lees haar enthousiaste updates of bekijk de rapportages van de behaalde resultaten.

Het programma breidt uit: geboortepapieren en voorbereidend onderwijs

De andere programma’s van El Manguaré zijn een voortvloeisel van het onderwijsproject op scholen. Want met het verbeteren van onderwijskwaliteit alleen kom je er niet.

ontstaansgeschiedenis onderwijs door El ManguaréKinderen hebben een geboortebewijs nodig om naar school te kunnen. Om de gemeente en ouders hierbij te helpen, organiseert het Team dagen waarop de ouders in de wijk hun kinderen kunnen laten registreren.

Een andere horde is dat veel kinderen te oud zijn voor hun eerste schooldag en nog onvoldoende voorbereid zijn om in te stromen. In het VBO schooltje van El Manguaré worden deze ‘instromers’ begeleid door Team El Manguaré, bestaande uit lokale leerkrachten en veelal Nederlandse (student)vrijwilligers.

Mariëlle keert terug naar Nederland

In december 2015 is Mariëlle Pepels naar Nederland teruggekeerd. Lees de overwegingen om Iquitos te verlaten in Mariëlles afscheidsbrief. El Manguaré heeft ontzettend veel aan Mariëlle te danken en het team in Nederland verheugt zich op de versterking die Mariëlle zal zijn met haar kennis en ervaring.

2019: El Manguaré bestaat 10 jaar

El Manguaré 10 jaarEl Manguaré bestaat 10 jaar. Wat is er veel gebeurd en wat hebben we veel bereikt sinds het ontstaan van deze 4 projecten.
We hebben ruim 12.000 kinderen en pakweg 325 leerkrachten geholpen aan beter onderwijs. Iets waar we reuze trots op zijn.
Meer lezen? Check de laatste rapportages van de onderwijsprojecten.

Benieuwd naar de laatste berichten uit Iquitos? Lees de updates die Yolanthe periodiek schrijft.