4 Projecten voor de aanpak van ongeletterdheid

El Manguaré richt zich op de ontwikkeling van kinderen in Iquitos in het Amazonegebied van Peru. Vooral door onderwijsstimulatie wordt de vicieuze cirkel van armoede en alfabetisme doorbroken. Gebleken is dat 4 projecten nodig zijn voor de structurele aanpak van ongeletterdheid en slecht onderwijs.

De succesformule is dat de oorzaken van ongeletterdheid en slecht onderwijs op meerdere vlakken tegelijkertijd bestreden moet worden.

 

De 4 belangrijkste pijlers van de aanpak zijn:

 1. “Ik besta en ga naar school”:
  El Manguaré zet geboortepapierencampagnes op en helpt niet-schoolgaande kinderen (terug) naar school.
 2. Verbetering van de onderwijskwaliteit:
  El Manguaré ondersteunt de buurtschool met onderwijsmaterialen en praktische trainingen voor de leerkrachten binnen hun eigen klaslokaal, met het doel het onderwijsniveau van de buurtschool te verbeteren.
 3. Onze VBO school “El Manguaré”:
  El Manguaré vangt de kinderen met een grote leerachterstand en/of -problemen kosteloos op en bereidt ze voor op het niveau van groep 3 van het staatsonderwijs. De leerlingen van El Manguaré (veelal uit arme probleemgezinnen) ontvangen ook bijvoeding, medische verzorging en een gratis medische verzekering.
 4. Vroegtijdige stimulatie: “Ludiek met muziek”:
  Met behulp van o.a. de Suzukimethode werkt El Manguaré met buurtmoeders om het belang van vroegtijdige stimulatie van hun kinderen van 0-7 jaar in de thuissituatie te bevorderen.

4 projecten voor aanpak van ongeletterdheidProjectplan

Bovenstaande projecten zijn toegelicht in ons driejarig Projectplan 2022-2024 

Elke drie jaar helpen de onderwijstrainers van El Manguaré een basisschool aan betere onderwijsmethoden. Zoveel mogelijk kennis, verantwoordelijkheden en taken draagt het team over aan de schooldirectie, leerkrachten, ouders, buurtdirigenten en overheidsinstanties. Na drie jaar komt de buurt in de nazorgfase terecht en starten we een nieuw project in een volgende achterstandsbuurt. Ook daar rollen we de 4 projecten uit en pakken we het probleem van ongeletterdheid en slecht onderwijs gestructureerd aan.

Stichting El Manguaré maakt vaak en graag gebruik van de hulp van stagiairs en vrijwilligers. Ben je benieuwd wat hoe deze jonge mensen het leven en onderwijs ervaren in Iquitos? Lees dan snel de ervaringen van deze volunteers.