Wat wil El Manguaré bereiken?

El Manguaré is al sinds 2009 dag in dag uit aan het werk om een kansrijkere uitgangspositie voor de kinderen in Iquitos’ achterstandswijken te realiseren.

Onze visie:

De vicieuze cirkel van armoede met de bijkomende sociaal-emotionele en financiële problemen onder de bevolking van Iquitos, kan alleen doorbroken worden door beter en toegankelijker onderwijs aan jonge kinderen. Zij zijn immers de toekomst.

En dát kan alleen bereikt worden via de samenwerking met en kennisoverdracht aan ouders, leerkrachten, schooldirecties en lokale officiële instanties. Want bij alleen bij deze aanpak  wordt de afhankelijkheid geminimaliseerd en het doelgroepbereik gemaximaliseerd. Een structurele en langdurige verbetering is wat El Manguaré nastreeft.

Onze missie:

El Manguaré wil deze vicieuze cirkel van armoede in de achterstandsbuurten van Iquitos helpen doorbreken via:

  • Het bestrijden van analfabetisme;
  • Het helpen bij het verkrijgen van geboorte- en studiedocumenten;
  • Het (terug)plaatsen van op straat zwervende kinderen op school;
  • Het voorbereiden van kinderen met leerachterstand en/of –problemen op het staatsonderwijs;
  • Het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs op staatsscholen;
  • Het helpen bij het verkrijgen van medische controles, verzekeringen en bijvoeding;
  • Het bevorderen van vroegtijdige stimulatie in de thuis- en schoolsituatie;
  • Het vergroten van het zelfvertrouwen van de kinderen, de ouders en de docenten.

Hoe we deze activiteiten in een projecten uitvoeren, lees je hier.

meisje Iquitos onderwijs armoede missie en visie

Onderwijs geeft dit meisje een betere kans

Als je dit ook belangrijk vindt en ons wilt helpen, kijk dan snel wat je kunt doen.

Beleid en Projectplannen

De missie vormt het bestaansrecht van de Stichting El Manguaré en ligt daarmee ten grondslag aan de meerjarendoelstellingen, zoals verwoord in het Beleidsplan.

Voor de realisatie van haar doelstelling is de Peruaanse Asociación El Manguaré opgericht in Iquitos. Hier vinden de activiteiten uit het Projectplan 2016-2018 plaats.
Lees meer over de oprichters en ontstaansgeschiedenis

De Nederlandse Stichting El Manguaré houdt zich hoofdzakelijk bezig met fondsenwerving, fondsenbeheer en de coördinatie van vrijwilligers ten behoeve van de Peruaanse Asociación El Manguaré.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op.