Hoe luidt jouw stageopdracht?

Omdat El Manguaré een kleine en daardoor flexibele organisatie is, kan de stageopdracht in grote lijnen worden samengesteld aan de hand van de studierichting en de vereiste competenties.
Wij noemen specifiek competenties zoals coachen/begeleiden, trainen, beoordelen, informeren, voorlichten, praktijkgericht onderzoek (ontwerpen, opzetten, analyseren, uitvoeren), professioneel samenwerken, signaleren en initiëren, organiseren en beheren, innoveren, adviseren, observeren en aanbevelingen doen / plan van aanpak schrijven, evalueren, persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Voorbeelden van stageopdrachten

Hieronder staat een aantal voorbeelden van stageopdrachten die inmiddels zijn afgerond:

  • Schrijven van een plan van aanpak om kinderen met een leerachterstand op het juiste niveau te brengen plus de uitvoering hiervan: coachen, trainen, beoordelen, afnemen van tussentijdse toetsen en examens (2011-2017)
  • Vertalen en implementeren van een nieuwe schrijfmethode op diverse scholen: de schrijfdans (2016)
  • Implementeren van een methodiek om de weerbaarheid bij kinderen te vergroten: Marietje Kessels-project (2011)
  • Ondersteunen in de uitvoering van een campagne betr. geboortebewijzen: wijkbewoners voorlichten en overtuigen van het nut van een geboortebewijs, organiseren van bijeenkomsten (2013-2017)
  • Ontwerpen van een voorlichtingsplan voor de buurtbewoners van de wijk Bélen betr. opvoedingszaken en hygiëne (2011)
  • Uitvoeren van een voorlichtingsplan voor de buurtbewoners van de wijk Bélen betr. opvoedingszaken en hygiëne (2012-2013)
  • Plan van aanpak om schooluitvallers te motiveren om weer terug naar school te gaan (2013)
  • Praktisch onderzoek naar de naamsbekendheid van El Manguaré in de wijk Bélen (2013)
  • Onderzoek naar de mogelijkheid tot kinderopvang in de buurt San Lucas (2011)

Wil jij je een onderzoek doen of een plan maken voor El Manguaré? Neem gerust contact met ons op!