Onze partners

Een groot deel van de begroting van El Manguaré wordt gedragen door een schare trouwe vrienden die maandelijks een vast bedrag overmaken of ons steunen op een andere manier (Klik hier voor informatie over doneren). Het andere deel werd en wordt gedragen door onderstaande organisaties (in alfabetische volgorde):

ASML steunt El Manguaré Het doel van ASML Foundation is het ondersteunen van onderwijskundige initiatieven wereldwijd, met name gericht op kinderen en kansarmen, om daarmee de kwaliteit van toekomstige ontwikkeling en leven van de betreffende doelgroep te verbeteren. ASML Foundation is een zelfstandige stichting, opgericht in 2001. www.asml.com
ASN steunt El Manguaré De ASN Bank zet zich in om de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen en laat zich daar in haar economisch handelen door leiden. Economische groei mag volgens de ASN Bank niet ten koste gaan van het milieu, de natuur, kwetsbare bevolkingsgroepen of anderszins worden afgewenteld op toekomstige generaties. In Nederland is de ASN Bank sinds 1960 voorloper op het gebied van duurzaam bankieren.
Voor meer informatie: www.asnbank.nl
Customer Contact Company Customer Contact Company helpt organisaties hun klantenservice te verbeteren. Zij maken het voor medewerkers weer leuk om in een klantenservice organisatie te werken en voor klanten leuk om contact op te nemen met het bedrijf. Dit doen ze door medewerkers de ruimte te geven om hun vak met Passie en Vakmanschap uit te oefenen. Ook vinden zij het belangrijk om het ontwikkelen van Passie en Vakmanschap te stimuleren in breder maatschappelijk verband, maar wel op kleine en persoonlijke schaal. Daarom steunt Customer Contact Company de projecten van El Manguaré. Kijk voor meer informatie op www.customercontactcompany.nl
Atos Origin steunt El Manguaré Het Derde Wereld Fonds (DWF) is het salarisdonatieprogramma van de medewerkers van Atos Origin in Nederland. De doelstelling van het Derde Wereld Fonds (DWF) is om met financiële middelen mensen in derde wereld landen te ondersteunen bij het werken aan hun toekomst. Dit doet het DWF door projecten te steunen in ontwikkelingslanden, de focus ligt hierbij op projecten die zijn gericht op de gezondheid en educatie van kinderen. www.derdewereldfonds.nl
Edukans steunt El Manguaré Edukans (voorheen Impulsis) is een grote partner van El Manguaré. Edukans biedt niet alleen financiële steun, maar ook advies, expertise, een (inter-)nationaal netwerk en trainingen voor haar partners.
Voor meer informatie: www.edukans.nl
Achmea Foundation steunt El Manguaré Vanuit het coöperatieve gedachtegoed van Achmea, is in 2006 de Achmea Foundation opgericht. Deze foundation investeert in initiatieven die op basis van samenwerking en solidariteit de sociaal economische omstandigheden kunnen vergroten. Dat doen ze in Nederland, en in de landelijke gebieden in ontwikkelingslanden. De Achmea Foundation investeerde in El Manguaré’s sociaal economische project waarbij een collectieve dagopvang opgezet werd in Iquitos. Klik voor meer informatie over deze foundation: www.achmea.nl/foundation
Femi steunt El Manguaré Met de ons ter beschikking zijnde middelen op aarde wil Femi werken ten behoeve van mensen, die in armoedige en kansarme situaties verkeren, om te komen tot een voor hen acceptabele manier van leven, waarin zij aangeven hoe zij dat willen bereiken en ons vragen hen daarin met daad bij te staan en wij samen nieuwe mogelijkheden creëren binnen de cultuur en mogelijkheden van hun bestaan. Website: www.femi.nl
Hivos/Linkis helpen El Manguaré in hun werk met scholen en kinderen in Iquitos Peru Hivos is een Nederlandse particuliere organisatie die handelt vanuit humanistische waarden. Het project ‘Terug naar School’ van El Manguaré sluit aan bij activiteiten onder de campagne ‘Stop Kinderarbeid’ die Hivos voert samen met Algemene Onderwijsbond, FNV Mondiaal en de Landelijke India Werkgroep. Doel van dit lobby- en educatieproject is de totale afschaffing van alle vormen van kinderarbeid en volledige toegang tot regulier dagonderwijs voor alle kinderen tot 15 jaar. De campagne wil publiek en politiek informeren en tot actie manen maar steunt ook lokale maatschappelijke organisaties in ontwikkelingslanden. www.hivos.nl, www.linkis.nl
Madurodam ondersteunt El Manguare Het Steunfonds verleent financiële steun aan algemeen nut beogende instellingen die zich met hun activiteiten richten op jongeren of duurzame projecten ten behoeve van jongeren.
website: www.madurodam.nl.
Mano steunt El Manguare Mano ondersteunt stichtingen organisatiebreed. Vanuit het hoofd met het hart helpen wij organisaties met het verwezenlijken van hun sociaal-maatschappelijke doelstellingen. Dit doen wij door middel van het uitvoeren van onderzoek, het samenstellen van beleids- en projectplannen, het verrichten van fondsenwerving en het voeren van projectmanagement. Onze Stichting Hoedje van Papier geeft kinderen een stem door middel van het organiseren van verschillende mediaworkshops en het opzetten van kinderpersbureaus. Kinderen wordt de kans gegeven om zichzelf en hun ideeën te laten zien en om vaardigheden te ontwikkelen die hen helpen om als actieve wereldburgers serieus te worden genomen. Zo spelen zij zelf de hoofdrol in hun eigen leven, hun leefomgeving en de thema’s die voor hen belangrijk zijn.
www.manoweb.nl en www.stichtinghoedjevanpapier.nl
Provorma steunt El Manguare ProVorma verbeeldt uw idee!
Zoekt u een ontwerp voor uw nieuwe huisstijl, logo of website? Of wilt u een bijzonder visitekaartje, een brochure of flyer? Dan sta ik voor u klaar om vanuit uw idee een ontwerp te maken, om zo -in gezamenlijk overleg- tot een nieuw en verrassend resultaat te komen. Of uw opdracht nu eenvoudig is of complex. Kijk voor meer informatie op www.provorma.nl
Rabobank steunt El Manguare Het fonds voor en door medewerkers.
Share4More is het medewerkersfonds van de Rabobank Groep. Het fonds focust zich op vrouwen, kinderen en gehandicapten in ontwikkelingslanden. De donaties van medewerkers worden vooral besteed aan kleinschalige buitenlandse projecten, gericht op kansarmen in de samenleving.
Voor meer informatie kijk op www.rabobank.com/share4more
WijsmanenPost Onze notaris, website www.wijsmanenpost.nl
Wilde Ganzen steunt El Manguaré Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd op een unieke manier. Zij steunen ontwikkelingsprojecten die opgezet zijn door mensen ter plekke in samenwerking met bevlogen Nederlanders. Dat doen ze met kennis, ervaring en financiële steun zodat er een structurele verbetering ontstaat. Wilde Ganzen steunt El Manguaré.
wpml_logo Op deze site hebben we een WordPress Multi Language plugin geïnstalleerd. Hiermee kunnen we gemakkelijk de site ook beschikbaar stellen in de Engelse en Spaanse taal. Van WPML.org hebben we als non profit organisatie een gratis servicecontract gekregen.