Onze partners

Een groot deel van de begroting van El Manguaré wordt gedragen door een schare trouwe vrienden die maandelijks een vast bedrag overmaken of ons steunen op een andere manier (Klik hier voor informatie over doneren). Het andere deel werd en wordt gedragen door onderstaande organisaties (in alfabetische volgorde):

UNESCO is de VN-organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur. De missie van UNESCO is het bevorderen van vrede en veiligheid tussen en binnen landen door internationale samenwerking op haar werkterreinen, onderwijs, wetenschappen, cultuur, communicatie en informatie. Stichting UNESCO Centrum Nederland (UCN) verleent al sinds 1948 als onafhankelijke stichting financiële ondersteuning aan kleinschalige ontwikkelingsprojecten in ontwikkelingslanden, met name in de armste landen. www.unescocentrum.nl
WijsmanenPost Onze notaris, website www.wijsmanenpost.nl
Wilde Ganzen steunt El Manguaré Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd op een unieke manier. Zij steunen ontwikkelingsprojecten die opgezet zijn door mensen ter plekke in samenwerking met bevlogen Nederlanders. Dat doen ze met kennis, ervaring en financiële steun zodat er een structurele verbetering ontstaat. Wilde Ganzen steunt El Manguaré.
wpml_logo Op deze site hebben we een WordPress Multi Language plugin geïnstalleerd. Hiermee kunnen we gemakkelijk de site ook beschikbaar stellen in de Engelse en Spaanse taal. Van WPML.org hebben we als non profit organisatie een gratis servicecontract gekregen.