Geboortepapierenproject “Ik besta en ga naar school”

Probleemschets:

Meer dan een kwart van de kinderen in en rondom Iquitos gaat niet naar de lagere school of haakt vroegtijdig af. Het percentage analfabetisme is zeer groot. De voornaamste reden voor het niet naar school gaan is het gemis aan geboortepapieren. Zonder deze documenten worden kinderen niet op school aangenomen. Ouders uit de achterstandsbuurten kunnen de kosten van de inschrijving vaak niet opbrengen en de gezinssituatie is vaak zo ingewikkeld dat ze door de gemeente van het kastje naar de muur worden gestuurd.

schoolverzuim

Onbewust van de rechten van hun kinderen en/of de consequenties van het leven zonder geboortepapieren, geven deze ouders de strijd al snel op. Andere redenen voor het niet naar school gaan, zijn de armoede en de ongeschooldheid van de ouders zelf. Vanwege geldgebrek en omdat ouders het belang van scholing niet altijd inzien, worden veel te veel kinderen ingezet om thuis op hun jongere broertjes en zusjes te passen of een centje bij te verdienen. Het is een vicieuze cirkel voor deze families.

Doelstelling El Manguaré:

Zoveel mogelijk kinderen uit achterstandsbuurten aan geboortepapieren helpen, de toegankelijkheid van het regulier onderwijs voor deze kinderen vergroten en de instroom op school bevorderen en begeleiden, in samenwerking met het RENIEC, de ouders en de scholen.

Achtergrond en plan van aanpak:

Nuria en vrijwilligersMet behulp van vrijwilligers kamt de sociaal werkster Nuria van Manguaré de achterstandsbuurten uit op zoek naar gezinnen met kinderen zonder papieren en/of kinderen die niet naar school gaan.

De registratie van de geboorte van een baby is gratis totdat de baby 2 maanden oud is. Daarna wordt het proces ingewikkeld en vaak onbetaalbaar voor een groot deel van de bevolking van Iquitos. Daarnaast zijn de familiesituaties vaak zo gecompliceerd dat inschrijving praktisch onmogelijk is. Officieel zijn handtekeningen en kopieën van de geboortebewijzen van beide ouders noodzakelijk om een kind in te schrijven.

We ontmoeten ontzettend veel alleenstaande moeders met een rits kinderen van meerdere vaders. Vaak erkennen de vaders deze kinderen niet om het gevaar van alimentatie te voorkomen en verdwijnen compleet uit het leven van hun kinderen. Het is ook niet ongewoon dat de kinderen door oma’s, tantes of andere familieleden (of kennissen) zijn opgenomen, nadat de moeder voor haar eigen onderhoud met een volgende man uit het leven van haar kinderen verdwijnt. De nieuwe man voelt dat de kinderen van haar voorgaande relaties niet zijn verantwoordelijkheid zijn en vaak worden binnen deze (wederom niet durende) relatie een paar nieuwe kinderen geboren.

Vaak uit de jungle naar de grote stad verhuisd, zijn de moeders behalve ongeschoold, totaal niet voorbereid op zaken als officiële registratie en de gevolgen van het gemis daarvan. Meerdere malen heeft de moeder zelf ook geen geboortepapieren, wat de inschrijving van haar kinderen al helemaal onmogelijk maakt.

oproep geboortepapierenNadat we al kammend door de buurt de vaak zeer verlegen en angstige moeders en soms ook vaders uit hun huizen hebben gelokt en vertrouwen hebben gewonnen, informeren we ze geduldig en uitgebreid over het belang van de papieren voor hun kinderen en nodigen we ze uit voor campagnes waar wij ze in samenwerking met het lokale registratiebureau kunnen helpen.

De samenwerking met het registratiebureau loopt na een wat stroeve start (waar we ze meerder malen moesten wijzen op het mensenrecht op identiteit) ondertussen fantastisch en ze stellen zich tijdens onze campagnes zeer flexibel op om deze mensen (waarvan de meerderheid van de gevallen niet aan de eisen voldoen of de documenten hebben die nodig zijn voor de registratie) aan een identiteit te helpen. De papiermolen is tot een minimum gereduceerd en praktisch gratis voor de kinderen die via El Manguaré bij hen terecht komen.

 

geboorteregistratie IquitosPer jaar helpen we ongeveer 2.000 kinderen en hun ouders aan geboortedocumenten en de identiteitspapieren die nodig zijn om op school (of in de gezondheidszorg) toegelaten te worden.
Tijdens de “uitkam-acties” en de campagnes zoeken we eveneens naar kinderen die niet naar school gaan. Via het verkrijgen van identiteitspapieren wordt dat vaak opgelost, maar soms is de situatie ingewikkelder of heeft de familie geen fondsen om het kind te laten studeren. Ook komen we situaties tegen waar de hulp van het kind thuis nodig is (op broertjes en zusjes passen) of meehelpen het eten op tafel te krijgen. We praten met deze gezinnen, wijzen op het enorme belang van onderwijs voor hun kinderen in de grote stad en helpen waar we kunnen om het kind (terug) in de schoolbanken te krijgen.

En als het gelukt is om kinderen van de noodzakelijke geboortepapieren te voorzien, dan gaan we kijken hoe we ze zo goed mogelijk kunnen laten instromen in het reguliere onderwijs. Kinderen die het kleuteronderwijs gemist hebben, kunnen snel worden bijgespijkerd in het VBO-Sterschooltje El Manguaré. Lees meer over dit vangnet.