Projecten

El Manguaré richt zich op de ontwikkeling van kinderen in Iquitos, in het Amazonegebied van Peru. Vooral door onderwijsstimulatie wordt de vicieuze cirkel van armoede en alfabetisme doorbroken.

Na de start in 2009 hebben we een heel succesvolle formule gebaseerd op 4 pijlers:

 1. “Ik besta en ga naar school”:
  El Manguaré zet geboortepapierencampagnes op en helpt niet-schoolgaande kinderen (terug) naar school.
 2. Verbetering van de onderwijskwaliteit:
  El Manguaré ondersteunt de buurtschool met onderwijsmaterialen en praktische trainingen voor de leerkrachten binnen hun eigen klaslokaal, met het doel het onderwijsniveau van de buurtschool te verbeteren.
 3. Onze VBO school “El Manguaré”:
  El Manguaré vangt de kinderen met een grote leerachterstand en/of -problemen kosteloos op en bereidt ze voor op het niveau van groep 3 van het staatsonderwijs. De leerlingen van El Manguaré (veelal uit arme probleemgezinnen) ontvangen ook bijvoeding, medische verzorging en een gratis medische verzekering.
 4. Vroegtijdige stimulatie:
  Met behulp van o.a. de Suzukimethode werkt El Manguaré met buurtmoeders om het belang van vroegtijdige stimulatie van hun kinderen van 0-7 jaar in de thuissituatie te bevorderen.
Projectplan

Bovenstaande projecten zijn toegelicht in ons driejarig Projectplan 2016-2018.

Binnen drie jaar zal El Manguaré voor zover mogelijk kennis, verantwoordelijkheden en taken aan de schooldirecties, leerkrachten, ouders, buurtdirigenten en overheidsinstanties overdragen. Na drie jaar komt de buurt in de nazorgfase terecht en starten we een nieuw project in een volgende achterstandsbuurt.