Waarom El Manguaré?

*** LAATSTE NIEUWS ***
ALLE leerlingen zijn met een 7 of 8 (8 is hoogste score) geslaagd voor het examen waarmee we toetsen of ze klaar zijn voor instroom in groep 3.
Voor het eerst hoeven we onze school niet te openen in januari en kunnen de juffen van El Manguaré van een langere en dik verdiende vakantie genieten.

******************************************************************************

El Manguaré richt zich op de ontwikkeling van kinderen in Iquitos, in het Amazonegebied van Peru. Door analfabetisme te bestrijden, kunnen we de vicieuze cirkel van armoede doorbreken. Het Peruaanse team geleid door Yolanthe van de Graaff, werkt vol overgave aan deze doelstellingen. Het Nederlandse team bestaat uit vrijwilligers die publiciteit en fondsenwerving verzorgen en stagiairs werven om het werk in Peru mogelijk te maken.

Bekijk waar El Manguaré zich sinds 2009 voor inzet:

Lees het laatste nieuws uit Iquitos en het
leuke verslag van stagiaire Maartje Neefs.

Na de start in 2009 hebben we een heel succesvolle formule gebaseerd op 4 pijlers, onze deelprojecten:

 1. “Ik besta en ga naar school”:
  Na voorlichting aan ouders over het nut van geboorteregistratie, organiseren wij massale inschrijvingsdagen. Pas met geboorteregistratie is basisonderwijs (en gezondheidszorg) toegankelijk. Niet schoolgaande kinderen, die wij tijdens de campagnes tegenkomen worden (terug) naar school geholpen.
 2. Onderwijskwaliteitsverbetering:
  El Manguaré ondersteunt de buurtschool met onderwijsmaterialen en praktische trainingen voor de leerkrachten binnen hun eigen klaslokaal, met het doel het onderwijsniveau van de buurtschool te verbeteren. Tevens organiseert zij jaarlijks 5 werkgroepen op het gebied van rekenen, taal en stimulerend lesgeven voor grote groepen onderwijzers
 3. Onze VBO school “El Manguaré”:
  El Manguaré vangt de kinderen met een grote leerachterstand en/of -problemen kosteloos op en bereidt ze voor op het niveau van groep 3 van het staatsonderwijs. De leerlingen van El Manguaré (veelal uit arme probleemgezinnen) ontvangen ook bijvoeding, medische verzorging en een gratis medische verzekering.
 4. Vroegtijdige stimulatie:
  Met behulp van o.a. de Suzukimethode werkt El Manguaré met kinderen van 3-7 jaar (en hun ouders) om vroegtijdige sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling te stimuleren.

voorbereidend onderwijs el manguare preschoolGedurende drie jaar zetten wij ons in een achterstandsbuurt in om de toegang tot en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en de buurtkinderen van identiteitspapieren te voorzien. Wij werken buurtgericht met de lokale school als vertrekpunt. El Manguaré zorgt er voor dat zo veel mogelijk kennis, verantwoordelijkheden en taken aan schooldirecties, leerkrachten, ouders, buurtdirigenten en overheidsinstanties worden overgedragen. Na drie jaar komt de buurt in de nazorgfase terecht en starten wij een nieuw project en verzetten wij ons werk naar een nieuwe achterstandsbuurt en rollen met nog meer ervaring dezelfde werkzaamheden uit.

sharing is caring